Month

september 2020

Gatuloppis i Ucklum!

Välkomna till Ucklum och en organiserad Landsbygdsloppis. Lördag 19 September 10.00-13.00 För att ni skall hitta rätt så finns en karta samt adresser: Landsbygdsloppis Vill påminna om att visa varandra hänsyn och följ de riktlinjer och rekommendationer som råder. Mer information går a
Läs mer