Årsmöte Ucklumgården 19/2

Ännu ett år har passerat och det är dags för årsmöte för Ucklumgården.
Välkommen Onsdag 19/2 klockan 18.00

(Vår verksamhetsberättelse kommer snart ligga tillgänglig här på hemsidan)

Om Författaren
Webadministratör