Målarcirkel

Välkomna på målarcirkel!

Varje måndag med start 4/2. Arrangeras av Vuxenskolan och PRO.
Kontakta Karin Hörnfeldt för mer info, 073-3582123.

Om Författaren
Webadministratör